Waxmelt Allergenen lijst

1

Appel Kaneel : Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Coumarin, Eugenol, Isoeugenol, Linalyl acetate, Tetrahydrolinalool, alpha-Methylcinnamaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one.

Amazone Regen: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving. Bevat Hexylkaneelaldehyde, Iso E Super, Linalylacetaat, Helional, Floralozone, Amberwood F, CUPRESSUS FUNEBRIS HOUTOLIE, Hexylsalicylaat, d Limoneen. Kan een allergische reactie veroorzaken

1
Baby Poeder: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat HELIOTROPINE, Coumarin crystals, Citronellol Pure.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

Bosbes Vanille: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat (2E)-1-(2,6,6-Trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, Ethyl methylphenylglycidate.

Icoon voor Geverifieerd door de communitybuitenaards: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom vrijgave aan de
omgeving. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde stortplaats,
in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat (1S,2R,5S,7R,8R)-8-
METHOXY-2,6,6,8-TETRAMETHYLTRICYCLO[5.3.1.0^{1,5}]UNDECAAN, 3-(2H-1,3-BENZODIOXOL-5-YL)-2-
METHYLPROPANAL, BENZYL SALICYLAAT, COUMARINE, ETHYL
LINALOOL, HELIOTROPINE, HEXYL KANEEL, TETRAMETHYL
ACETYLOCTAHYDRONAFTHALENEN. Kan een allergische reactie veroorzaken
 
1Cherry Blossom: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Benzyl benzoate, Iso E Super, 3,7-Dimethyl-1,6-nonadien-3-ol, Hydroxy, d-Limonene, Grapefruit oil . Kan een allergische reactie veroorzaken.Citroenbloesem Ceder: Buiten het bereik van kinderen houden. Bevat Citronellol Pure, Hexyl cinnamic aldehyde, d-Limonene, Orange Oil,
Citral, Hydroxy, Geranyl acetate, CUPRESSUS FUNEBRIS WOOD OIL.
Kan een allergische reactie veroorzaken.
1Citronella:
 
Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Citronella oil. Veroorzaakt ernstig oogletsel.Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Cranberry Sinaasappel Kaneel: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Iso E-Super, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Allyl cyclohexanepropionate, Benzyl salicylate, Eugenol, Geraniol, Isoeugenol, Tetrahydrolinalool, alpha-Hexylcinnamaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, p-Anisyl acetate.

1Enchanted Forest: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, 3,5,5-Trimethylhexanal, Citral, Ethyl methylphenylglycidate, Lauric aldehyde, Methyl atrarate, Terpinolene, beta-Caryophyllene, beta-Pinene, d-Limonene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Fairy Dust: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Iso E-Super, Geranyl acetate, d-Limonene, dl-Citronellol.

Framboos Vanille:

Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat: Ethylmethylfenylglycidaat, Hexyl Cinnamal, Limoneen, Linalool, Linalylacetaat, Tetramethylacetylocathydronaftalenen, delta-Damascone. Kan een allergische reactie veroorzaken

 

1Honing tabak: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Iso E-Super, Coumarin, alpha-Methylcinnamaldehyde, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one.

 

1Katoen: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Iso E-Super, Benzyl salicylate, Hexyl salicylate, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal, alpha-iso-Methylionone.

1Kerstboom: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat 2,4-Dimethyl-3-cyclohexen-1-carboxaldehyde, alpha-Pinene. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Kloë:  Schadelijk bij inslikken.
Kan allergische huidreacties veroorzaken.
Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
Giftig voor in het water levende organismen, met gevolgen op lange termijn. Bevat benzylbenzoaat; Hexylkaneelaldehyde; Iso E Super; Kasjmier; Bergamotolie; Hexylsalicylaat. Kan een allergische reactie veroorzaken

La Bella:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Voorkom lozing in het milieu.

Inhoud/verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving.

Bevat Cedramber, Iso E Super, Linalool, Linalylacetaat, Bergamotolie. Kunnen een allergische reactie veroorzaken.

1Limoen Mango: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat 2,6-Octadienal, 3,7-dimethyl-,
reaction products with Et alc., Citral, Linalool, alpha-Methyl-1,3-benzodioxole-5-propionaldehyde.

1Meadow lily Cotton Musk: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Coumarin, Linalool, alpha-Hexylcinnamaldehyde, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one, dl-Citronellol.

1Opium: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Hexyl cinnamic aldehyde, Benzyl salicylate, Iso E Super, Hexyl salicylate, Vertenex, Linalyl acetate, Linalool.

Orange Vanilla:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat: Limoneen, Linalool. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Oriental Musk:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vermijd inademen van damp of stof. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. Indien huidirritatie of huiduitslag optreedt: Zoek medisch advies/hulp. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.

Bevat COUMARINE, CYCLAMEN ALDEHYDE, LINALOOL.
Kan een allergische reactie veroorzaken

1Palo Santo: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. BevatCedryl acetate, Iso E Super, Eugenol, Cedramber, Linalool
Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Paradise Beach: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat Iso E-Super, Benzyl salicylate, Cedrol methyl ether,
Linalool, Piperonal, d-Limonene.

1Peer Freesia: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat Hexyl salicylate, Linalool, Linalyl acetate, [1.alpha.(E),2.beta.]-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-
2-buten-1-one, alpha,alpha-Dimethyl-p-ethylphenylpropanal,
dLimonene, dl-Citronellol.

1Peony Blush: Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat Iso E-Super, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate,
Benzyl salicylate, Formaldehyde cyclododecyl ethyl acetal,
Linalool, Linalyl acetate, Tetrahydrolinalool, [1.alpha.(E),2.beta
.]-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one,
alpha-iso-Methylionone, dl-Citronellol.
Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Pink Fizz Pomelo: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie
veroorzaken. Schadelijk voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden.
BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat Iso E-Super, Citral, Ethyl methylphenylglycidate, Linalool,
Linalyl acetate, beta-Pinene, dl-Citronellol.

1Rocksalt Driftwood: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat (Z)-3,4,5,6,6-Pentamethylhept-3-en-2-one, 4-tert-Butylcyclohexyl acetate, Acetyl cedrene, Hexyl
salicylate, Linalool, Linalyl acetate, Methyl atrarate, alpha-isoMethylionone. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Rosewood Velvet: Waarschuwing. 
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen.
BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen,
indien mogelijk; blijven spoelen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats.
Bevat 2-Hexyl-(E)-cinnamaldehyde, Coumarin, Linalool, Linalyl acetate.

Roze Strand:

Bevat 4-(1-METHYLETHYL)-CYCLOHEXAANMETHANOL, EUGENOL, GERANIOL, P-ANISYLACETAAT, TETRAHYDROLINALOOL. Kan een allergische reactie veroorzaken

1Seychellen:

Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Vermijd inademen van damp of stof. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. Indien huidirritatie of huiduitslag optreedt: Zoek medisch advies/hulp. Verzamel gemorst materiaal. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat BENZYL SALICYLAAT, HELIOTROPINE, HYDROXYCITRONELLAL, LIMONEEN, LINALOOL, METHYLEENDIOXYFENYLMETHYLPROPANAL. Kan een allergische reactie veroorzaken

Icoon voor Geverifieerd door de community
 
1Sinaasappel bloesem: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom vrijgave aan de
omgeving. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde stortplaats,
in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. BevatTangerine oil, Citral, Hexyl cinnamic aldehyde, Linalool, Hexyl salicylate. Kan een allergische reactie veroorzaken
 
Sweet Dreams: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Benzyl benzoate, Lavandin oil ,ACETYL HEXAMETHYL TETRALIN, Hexyl cinnamic aldehyde , Hexamethylindanopyran, Linalyl acetate , Linalool, Eucalyptus oil, d-Limonene, Vertenex 
 
1Tabak Eiken: Waarschuwing. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water en zeep wassen. Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Coumarin, alpha-Hexylcinnamaldehyde, beta-Pinene, d-Limonene, delta-1-(2,6,6-Trimethyl-3-cyclohexen-1-yl)-2-buten-1-one.
reactie.

Warm Sandalwood:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
 
Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving.
 
Bevat: 1-(1,2,3,4,5,6,7,8-Octahydro-2,3,8,8-tetramethyl-2-naftalenyl)ethanon. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Warme Amber:

Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat: Benzyl salicylate, Hydroxy, Canthoxal, Helional, Iso E Super,

HELIOTROPINE. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Watermeloen:

 
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat: Allylcyclohexaanpropionaat, Citral, Dimethylheptenal, Limoneen, Methyloctinecarbonaat. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Winters morning:

Waarschuwing: Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Vermijd inademen van damp of stof. Draag beschermende handschoenen/oogbescherming/gelaatsbescherming. BIJ CONTACT MET DE HUID: Wassen met veel water en zeep. Indien huidirritatie of huiduitslag optreedt: Zoek medisch advies/hulp. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats, in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat BETA-CARYOFYLLEEN, COUMARINE, DELTA-DAMASCONE, EUGENOL, METHYLCINNAMAAT. Kan een allergische reactie veroorzaken.

1Zwarte Orchidee: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Buiten het bereik van kinderen houden. Inhoud/verpakking afvoeren naar: goedgekeurde stortplaats. Bevat Iso E-Super, 2-Methyl-3-(p-isopropylphenyl)propionaldehyde, Acetyl cedrene, Cinnamyl alcohol, Coumarin, Linalool, Linalyl acetate, dl-Citronellol. Kan een allergische reactie veroorzaken.

Zwarte roos oudh: Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Voorkom lozing in het milieu. Inhoud/verpakking afvoeren naar een goedgekeurde afvalverwerkingsplaats in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving. Bevat: 4-(1-methylethyl)-cyclohexaanmethanol, Geraniol, Geranylacetaat, Linalool, Linalylacetaat, Nerol. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Dit bericht is gepost in Blog. Bookmark de link.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *